Login
-
126
0
Offline
18/3/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : kun
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการคนที่จริงจังและจริงใจพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างครอบครับ
คนที่ฉันมองหา
ก้าวไปด้วยกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แต่งงาน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การทำธุรกิจ..และการลงทุน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • หาความรู้....ดูหนัง...ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุขนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำงาน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก..ไม่ซื่อสัตย์
  แนะนำเพื่อน