Login
-
844
91
Offline
20/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : pwcy
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนตรงๆ คะ ถึงทางโค้ง ก็หักศอก ????
คนที่ฉันมองหา
.วัยทำงาน คุยกันคะ
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 37 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ที่ไม่ใช่เรื่องชาวบ้าน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • -
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ??
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน