Login
-
412
9
Offline
24/1/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ต้อม
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ง่ายๆ สบายๆ เข้าใจกัน ก็มีค่ามาก สำหรับชีวิต
คนที่ฉันมองหา
จะมีใหม คนที ชอบอะไรคลายๆกัน เพื่อ อาจจะเป็นมากกว่าเพื้อนในอนาคต
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การเปิดใจคุยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สังคม ท่องเที้ยว ศาสนา ธรรมชาติ ลุยๆบ้าง หรูๆๆ บ้าง ผสมผสานกันไป แต่จริงๆแล้ว อะไรก็ใด้ไม่ยึดติด และไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เข้าวัด ขับรถ ไปไกลๆๆ ถ่ายภาพ สวยๆ ธรรมชาติบ้าง ไรบ้าง เดินทาง เปิดมุมมอง ให้ตัวแอง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์ ใช้ชีวิต อย่างธรรมชาติ ตามะรรมชาตของมัน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทุกๆอย่างทีใด้ทำร่วมกับคนทีเรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน