Login
-
146
0
Offline
14/11/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : rest
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนสบายๆ เข้ากับคนง่าย เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
-
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 33 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • -
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนใจในเรื่องต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว ดูหนัง อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์หลายชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่มีเหตุผล
  แนะนำเพื่อน