Login
-
201
3
Offline
9/4/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Bank indy
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
ไม่นอกใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 27 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากได้คนรู้ใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรี
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบแมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้มที่ได้คนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน