Login
-
23
0
Offline
11/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Lan
เพศ : ชาย
อายุ : 44 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ถ้ามันไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหนื่อยหรือฝืน
คนที่ฉันมองหา
ตัวตนที่เป็นคุณ
เพศ : ชาย
อายุ : 36 - 48 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรักความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องความสวยง่นเพระนั้นคืออาชีพเรา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง ดูหันังบาง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ฉัยชอบน่ะแต่เลี้ยงไม่ได้แพ้
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัวที่อบอุ่น
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน