Login
-
213
0
Offline
10/6/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : โอ
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ดูๆกันไป
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจเรา ซื่อสัตย์ จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ ครอบครัว
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เดินเรือ โปรแกรมมิ่ง เกม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • โปรแกรมมิ่ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา ซื่อสัตย์ดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เยอะแยะ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • หลายอย่าง
  แนะนำเพื่อน