Login
-
185
0
Offline
25/5/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : sek
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
ผมเป้นคนสบายๆครับ อยากรู้จักคุยกัน ทำความรู้จัก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ชีวิตที่เรียบง่าย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • รถยนต์ ภาพยนต์ ป่าเขา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข แมว และกระรอกที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ปลูกต้นไม้ และคนเคียงข้าง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การเอารัดเอาเปรียบ เรื่องโกงทั้งหลาย
  แนะนำเพื่อน