Login
-
96
0
Offline
23/8/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Ek
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
นครศรีธรรมราช
คนที่ฉันมองหา
อยู่ตรงนี้นานๆ
เพศ : หญิง
อายุ : 30 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคใต้


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • Se..
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • รถ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไม่ทะเลาะกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เที่ยว
  แนะนำเพื่อน