Login
-
158
5
Offline
18/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : sitterd
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่จะสร้างอนาคตด้วยกัน
คนที่ฉันมองหา
คนที่จะสร้างอนาคต สร้างครอบครัวด้วยกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ครอบครัว
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คนรัก
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เวทเทรนนิ่ง วิ่งและขี่รถแนววิบาก
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • นก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การแย่งชิง
  แนะนำเพื่อน