Login
-
113
7
Offline
11/7/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : พี
เพศ : ชาย
อายุ : 41 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
แก่ แล้ว แต่ดูเด็ก เบื่อ อยาก มีเพื่อน คุย
คนที่ฉันมองหา
คุยเก่ง น่ารัก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน คุย เพื่อน เที่ยว เพื่อน กิน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูหนัง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ ลูกหมา ตัวเล็กๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีคน ห่วงใย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คน ขี้โกง
  แนะนำเพื่อน