Login
-
333
6
Offline
18/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เต้
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ความจริงใจผมมีให้นะคับ
คนที่ฉันมองหา
ID Line : taestock
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : เสื้อผ้า,สิ่งทอ
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจกัน และ ห่วงใยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การลงทุน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • วิ่งที่สนามสวนลุม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • มังกร
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัวและ เพื่อนlove
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  แนะนำเพื่อน