Login
-
144
0
Offline
6/9/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : max
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
5555555555555555
คนที่ฉันมองหา
สวัสดีคับบบบบ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุยก็ได้นะ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หลายเรื่องบนโลก
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นทุกอย่างที่อยากเล่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ทุกชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ก็ความสุขไง5555555
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เดียวค่อยบอก
  แนะนำเพื่อน