Login
-
199
5
Offline
31/5/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Thame
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
รักสันโดษ ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติป่าเขา รักหมา ศึกษาธรรมะ
คนที่ฉันมองหา
คนจริงใจ เรียบง่าย เป็นตัวเอง ไม่ติดวัตถุนิยม
เพศ : ชาย
อายุ : 26 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : โภชนาการ,อาหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ต้องการคู่ชีวิต ใช้ชีวิตเรียบง่าย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนใจประวัติศาสตร์ พิพิธภัณท์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • รักหมา ความซื่อสัตย์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ฟังเพลง ทำบุญ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบ หนู
  แนะนำเพื่อน