Login
-
254
4
Offline
29/8/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Tee
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายๆ ง่ายๆ
คนที่ฉันมองหา
ยอมรับและเข้าใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ยังไม่แน่ใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • จักรยาน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปั่นจักรยาน เลี้ยงกุ้ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา,กุ้ง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • นอน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • แล้วแต่กรณี
  แนะนำเพื่อน