Login
-
58
2
Offline
18/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : tharpoom
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนใจเย็น อารมย์ดี อบอุ่น อยากรู้จักคนที่สามารถมองไปข้างหน้าสร้างอนาคตด้วยกันได้ครับ
คนที่ฉันมองหา
เรียนและทำงานออสเตรเลียกลับมาดูแลแม่คับ ตอนนี้เอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูก ไม่ทานเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ใจเย็น สนุกสนาน อารมย์ดี อยากมีเป้าหมายในชีวิต
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มีครอบครัวที่อบอุ่น
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • แต่งรถ ฟังเพลง ดุหนัง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ท่องเที่ยว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนใช้แต่อารมย์
  แนะนำเพื่อน