Login
-
77
0
Offline
11/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : thatchaporn
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากจะเจอคนจิงใจ ม่ายลูกติดก็รับได้ ขอจิงใจ หนองจอก มีนบุรี
คนที่ฉันมองหา
จิงใจ หม่ายลูกติดรับได้ ไม่โกหก จิงใจกับผม
เพศ : หญิง
อายุ : 20 - 39 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจิงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สาวๆที่จิงใจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • พาคนรุใจเทียว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไม่โกหกต่อกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก หลอก
  แนะนำเพื่อน