Login
-
129
3
Offline
8/12/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : wan
เพศ : ชาย
อายุ : 41 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 40 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เข้าใจซึ่งกันและกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทำฟาร์มไก่
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำกับข้าว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว นก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เข้าใจกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ทะเลาะ วืวาท
  แนะนำเพื่อน