Login
-
174
0
Offline
7/3/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Top
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาแฟนครับ
คนที่ฉันมองหา
ขาว ผอม
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • หาคนคู่ใจที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา การตูน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกัฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ เพราะไม่เคยมีโอกาศได้เลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้เห็นคนทีเรารักมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน