Login
-
267
0
Offline
29/7/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : tumcup
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ถึงผมจะหน้าตาไมีดี แต่ผมก็อยากทำดีเพื่อใครสักคน
คนที่ฉันมองหา
ขอแค่คนที่เข้าใจ และ จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากมีคนที่รักกันจริงๆ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่อต่างๆ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกีฬา.เที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะ มันไม่เคยทิ้งเจ้าของมัน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การเห็นคนในเรารักมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบคนโกหก
  แนะนำเพื่อน