Login
-
386
1
Offline
7/8/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : น้ำผึ้ง
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ฉันหนัก79สูง155ผิวสองสี ถ้าออกแดดจะเป็นสามสีค่ะ
คนที่ฉันมองหา
หล่อล่ำ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ผู้ชาย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ผู้ชาย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ผู้ชาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ผู้ชาย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ผู้ชาย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ผู้ชาย
  แนะนำเพื่อน