Login
-
378
25
Offline
13/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : youngster
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีครอบครัว ต้องการใครสักคนที่จะมาดูแลกันและกัน เดินไปด้วยกัน จนแก่เฒ่า
คนที่ฉันมองหา
อยากมีคู่ชีวิต ที่คอยดูแลเอาใจใส่กันและกัน เดินจับมือไปด้วยกัน จนแก่เฒ่า
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ผู้หญิงที่รักครอบครับ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทองเที่ยว ป่า เขา ออกกำลังกาย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ทำงานบ้าน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ค่อยชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่อยู่ข้างๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การไม่สื่อสัต การโกหก
  แนะนำเพื่อน