Login
-
27
0
Offline
24/6/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Poseidon
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีใครสักคนที่เดินเคียงข้างกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ เราพร้อมเดินไปด้วยกัน
คนที่ฉันมองหา
อยากมีใครสักคนที่เดินเคียงข้างกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ เราพร้อมเดินไปด้วยกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากมีใครสักคนที่เดินเคียงข้างกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ เราพร้อมเดินไปด้วยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • มีคนอยู่เคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกมส์
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตร น้ำ ทุกชนิด เพราะดูแลง่ายดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ดูหนัง เล่นเกมส์
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน