Login
-
119
0
Offline
30/6/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Marvelous
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากหาเพื่อนคุยหรือคนรู้ใจ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ สบายๆไม่เรื่องมาก ติดดินก็ดี
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เรารัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คอมพิวเตอร์ IT
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เตะบอล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข วิ่งเล่นด้วยกัน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยุ่หน้าจอ /โทรสับ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน