Login
-
225
13
Offline
12/1/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Binny
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
แค่ใครสักคน
คนที่ฉันมองหา
เข้ากันได้มั้ย ลองดูก่อน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ยานยนต์,ช่างเครื่อง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ..
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ..
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ..
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ..
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ..
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ..
  แนะนำเพื่อน