Login
-
69
10
Offline
15/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Alongkorn45
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากได้คนที่เข้าใจ พร้อมจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
คนที่ฉันมองหา
แต่งงานกัน มีลูกด้วยกัน อยู่กับไปจนแก่
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การสร้างชีวิตคู่
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำบุญ ท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะความซื่อสัตย์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การท่องเที่ยว ทำบุญ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เสียงดัง
  แนะนำเพื่อน