Login
-
387
49
Offline
30/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Ammmanta
เพศ : หญิง
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
แค่คนเทาๆ จะเอาอะไร
คนที่ฉันมองหา
ลองมาคุยเป็นเพื่อนกันเนอะ
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคนจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาชีพเสริมที่สร้างรายได้
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูคลิปทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว สะอาดน่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน