Login
-
17
0
Offline
11/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Wor
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันตก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนยอมคน
คนที่ฉันมองหา
คุย...กัลได้ทุกเรื่อง ด้วยความเข้าใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 20 - 40 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • งานช่างไฟ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ซ่อมมือถือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความสบายใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนนินทา
  แนะนำเพื่อน