Login
-
269
30
Offline
16/7/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Bee B
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
Love sincere
คนที่ฉันมองหา
ดูดี. มีความจริงใจ คุยกัน นาน นาน
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : บัญชี,ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ใส่ใจ. ให้เวลา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง.
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • รักหมา. มากมาก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การที้มีคน. ใส่ใตให้ความรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ชอบ. คนไม่โกหก
  แนะนำเพื่อน