Login
-
34
1
Offline
14/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mam
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ใครสักคนที่คุยแล้วสบายใจ
คนที่ฉันมองหา
ใครที่เข้าใจทุกอย่างเปิดใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 60 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ทำวันนี้เพื่ออนาคต
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หนัง/หนังสือ/เกมส์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อยู่กับครอบครัว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมดไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์หลายขา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • แค่ความรู้สึกดีๆห่วงใยกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก/ไม่หนักแน่นอดทน/เจ้าอารมณ์
  แนะนำเพื่อน