Login
-
208
4
Offline
7/4/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mek
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนมมีโลกส่วนตัว สบายๆ รักสงบ เป็นกันเอง ชอบอยู่กะธรรมชาติ
คนที่ฉันมองหา
ขอคนที่ซื่อสัตย์ รับในสิ่งที่เป็นของกันและกันได้ครับ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่ซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การแต่งบ้าน จักรยาน ที่เที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง ปั่นจักรยาน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ปลา เพราะว่า ชอบดูเวลาว่ายน้ำ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เวลาที่ได้อยู่กับตัวเอง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • รถติด
  แนะนำเพื่อน