Login
-
173
20
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : namfonfon
เพศ : หญิง
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ยิ้มเก่ง อารมณ์ดี ชอบทำอาหาร รักสัตว์ รักเด็ก ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ ติดดิน จริงใจและซื่อสัตย์
คนที่ฉันมองหา
สูง หุ่นนักกีฬา คุยเก่ง จริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ และความรักที่มั่นคง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อะไรก้อได้ที่ทำให้คนที่เรารักมีความสุข
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง เลี้ยงสัตว์ ทำอาหาร ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข ซื่อสัตย์และรักเจ้าของ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก หลอกลวง และการดูถูกคนอื่น
  แนะนำเพื่อน