Login
-
88
1
Offline
21/2/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Tob
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ตามหาคนจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
ตามหาคนจริงใจ ที่พร้อมจะเดินไปด้วยกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • *
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนดูดบุหรี่
  แนะนำเพื่อน