Login
-
214
2
Offline
18/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Imfine
เพศ : หญิง
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากเจอคนจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
อยากเจอคนจริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 34 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ผู้ชายที่จริงใจ ไม่หลอกลวง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความจริงใจต่อกัน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • จับมือกันเดินไป ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราจะไม่ทิ้งกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก หลอกลวง ผู้ชายเจ้าชู้
  แนะนำเพื่อน