Login
-
28
1
Offline
16/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Anan
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ง่ายๆอ่ะไรก็ได้
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนเข้าใจง่ายดูเฮฮ่า
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : สูบประจำ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • รถ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา ทีบ้านเลี้ยงหมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • หนัง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งูกับแมงสาบ
  แนะนำเพื่อน