Login
-
480
28
Offline
18/10/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : jaiko
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
.......................................
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 21 - 25 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ..................
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ''''''''''''
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ..........
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • .............
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • .........
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ........
  แนะนำเพื่อน