Login
-
44
5
Offline
15/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : jan
เพศ : หญิง
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ฉันซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
คนที่ฉันมองหา
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาชีพเสริม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำขนม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้ดูแลสุนัขที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน