Login
-
17
0
Offline
16/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Aphisit
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ทักมาคุยกันได้ครับ หาแฟน เป็นคนง่ายๆอารมณ์ดี
คนที่ฉันมองหา
หาแฟนครับ ทักมาคุยได้ครับ
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 25 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แฟน คนรู้ใจรักจริง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หาเเฟนพร้อมคบ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ขับรถเล่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • นอน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน