Login
-
77
7
Offline
16/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Pat
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีเพื่อนคุยค่ะ
คนที่ฉันมองหา
แค่ความจริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ไม่มี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูละคร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไม่มี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เรื่องตลก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เรื่องโกหก
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน