Login
-
502
31
Offline
17/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Kik
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาเพื่อน สาย เที่ยว ปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงิน
คนที่ฉันมองหา
หาคนจริงใจ ที่ไม่โกหก
เพศ : ชาย
อายุ : 27 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากมีแฟน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การทำธุรกิจส่วนตัว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกำลังกาย กิน เที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่มี เนื่องไม่ค่อยอยู่บ้าน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เมื่อทำอาหารไปให้เพื่อนชิม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความสกปรก
  แนะนำเพื่อน