Login
-
3907
74
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Krub
เพศ : ชาย
อายุ : 46 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
.......... คุยกันนะครับ
คนที่ฉันมองหา
.... คุยกันนะครับ
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : สูบประจำ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ...........................
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ...........................
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ............................
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ...........................
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ...........................
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ............................
  แนะนำเพื่อน