Login
-
59
3
Offline
17/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Kung
เพศ : หญิง
อายุ : 41 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผู้หญิงธรรมดาไม่ได้เลิศหรูและไม่มีทรัพย์สินทรัพย์อะไร นอกจากหนี้สินมากมาย แค่ชีวิตคนทำงานคนหนึ่ง
คนที่ฉันมองหา
ถ้าอยากหาที่พึ่งไปป้ายหน้านะคะ เพราะเราเองยังไม่รอดเลยค่ะ
เพศ : ชาย
อายุ : 42 - 60 ปี
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การศึกษา ศาสนา และธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ ดูข่าว ทำงานบ้าน และอยู่เงียบๆมุมหนึ่งพร้อมกาแฟ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข แมว ความซื่อสัตย์ และรักเจ้าของ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มิตรภาพที่จริงใจ ความสำเร็จของการทำงาน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก หลอกลวง สร้างเรื่องสร้างภาพ
  แนะนำเพื่อน