Login
-
348
21
Offline
14/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Kan
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนสนุกสนาน จริงใจคบใครก็อยากคบแบบยาวๆ จริงใจกับคนรอบข้าง
คนที่ฉันมองหา
มองหาคนที่พร้อมจะ สร้างครอบครัวจริงๆ ลองพูคุยกันเพื่อพัฒนาไปข้างหน้า เป็นคนชอบเที่ยวธรรมฃาติ ชอบฟังเพลง ทำงานโรงแรม
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : โรงแรม,ท่องเที่ยว
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เรียนรู้กัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • บ้าน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟัง เพลง เที่ยว ต่างจังหวัด
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เอาเปรียบ
  แนะนำเพื่อน