Login
-
103
5
Offline
10/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Thip
เพศ : หญิง
อายุ : 48 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายๆ ความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะคบกันใน สถานะอะไร
คนที่ฉันมองหา
จะเป็น อะไรก็ได้แล้วความสะดวกของคนคุย
เพศ : ชาย
อายุ : 29 - 80 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือได้ทุกศาสนา
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูแลต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ขอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความเข้าใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การหลอกลวง
  แนะนำเพื่อน