Login
-
45
3
Offline
11/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : MDx
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ใครสักคนที่เข้าใจอยู่เคียงข้าง
คนที่ฉันมองหา
คนใจดี ไม่เรื่องเยอะ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : โภชนาการ,อาหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำคลิปอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข แมว อบอุ่น ตลก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรัก sex
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • -
  แนะนำเพื่อน