Login
-
21
0
Offline
20/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Maxwell019
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ผิวขาว/คอเคเชี่ยน
ที่อยู่ : ภาคตะวันตก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
I'm a casual, sincere, and friendly parson.
คนที่ฉันมองหา
A loving and caring partner
เพศ : หญิง
อายุ : 33 - 80 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : คาทอลิค
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • LOVE
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • Relationship
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • Reading
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • Dog
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • Football
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • A loving and caring parson
  แนะนำเพื่อน