Login
-
1063
51
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Moonum
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีใครสักคนยื่นมือมาให้จับในวันที่เราไม่มีใคร แล้วถามว่าเหนื่อยไหม กอดเค้าดีขึ้นหรือเปล่า
คนที่ฉันมองหา
หนุ่มโสด นิสัยดี จริงใจ มาคุยกันคะ
เพศ : ชาย
อายุ : 26 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การเงิน,ธนาคาร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การทำอาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยว และทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัขเพราะมันจริงใจ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัวและการท่องเที่ยว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน