Login
-
410
24
Offline
3/4/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Namfon
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนที่จริงใจ รักจริงค่ะ เป็นผู้หญิงมีตำหนิเพราะเป็นหม้ายลูกติด รักครอบครัวค่ะ พยายามจะเป็นแม่ที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นหัวหน้าที่ดี และอยากเป็นแฟนที่ดีด้วยค่ะ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ไม่หยาบคาย
เพศ : ชาย
อายุ : 34 - 49 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่องที่มีผลต่อชีวิตและหัวใจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำทาน ดูหนัง ร้องเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ประสบความสำเร็จให้งานที่ได้รับมอบหมาย และ ความรักความจริงใจจากคนรักและครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน