Login
-
2395
240
Offline
30/11/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nan
เพศ : หญิง
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยเก่งถ้าสนิท ให้ความสุขกับคนรอบข้าง อยากรู้อะไรต้องคุยกัน
คนที่ฉันมองหา
คนที่เข้าใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 47 ปี
ที่อยู่ : ภาคใต้


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : มุสลิม
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องการทำมาหากิน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • พักผ่อนฟังเพลง ดูทีวี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ....
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำให้ตีวเองและคนรอบข้างมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เห็นผู้หญิงเป็นดอกไม้ริมทาง
  แนะนำเพื่อน