Login
-
10
0
Offline
12/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nat
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สวัสดีครับ
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนจริงใจ มีเหตุผล ทัศนคติดี
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ยานยนต์,ช่างเครื่อง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • หาคนคุยที่ทัศนคติพอจะไปด้วยกันได้ มีเหตุและผล มีอิสระต่อกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การวางแผนอนาตค
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข เพราะ น้องน่ารัก ซื่อสัตย์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน